Post-hbo opleiding Cultuurbegeleider

Voor een flinke kwaliteitsimpuls op school
  • Post-hbo opleidingen
  • Kunst maken
  • Kunst meemaken
  • Verankeren
  • Visie ontwikkelen
  • Duur: 18 bijeenkomsten van 3 uur gedurende anderhalf jaar
  • Doelgroep: Interne cultuurcoördinatoren
  • Studielast: 420 uur
  • Kosten: € 2.650 (exclusief literatuur ca. € 150) kostendekkende subsidie
  • Start: bekijk de actuele data op Inholland Academy

Cultuureducatie heeft in het basisonderwijs een vaste plaats ingenomen. De school maakt kunst en cultuur voor kinderen toegankelijk en legt een fundament voor hun culturele- en talentontwikkeling. Veel basisscholen hebben een interne cultuurcoördinator (ICC) die intern en extern cultuuraanbod coördineert. Uit onderzoek blijkt dat deze ICC’ers in hun werkpraktijk een aantal knelpunten ondervinden. Door verdere professionalisering komt cultuureducatie op school optimaal tot zijn recht. Tijdens de opleiding Cultuurbegeleider leer je alles over cultuuronderwijs, het ontwikkelen van leerlijnen voor je eigen school en het begeleiden van collega’s. Verbeter jij het cultuuronderwijs op je school?

Inhoud opleiding

De opleiding Cultuurbegeleider bestaat uit vijf modules. Een schriftelijke opdracht, waarin je je eigen praktijk aan de geleerde theorie kunt koppelen, is onderdeel van elke module. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een portfolio aan, waarmee je aantoont wat je geleerd en toegepast hebt. De opleiding wordt afgesloten met een meesterproef.

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs
Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden
Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie
Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen
Module 5: Implementatie en coaching van collega’s

Als je de opleiding Cultuurbegeleider hebt afgerond ontvang je een officieel erkend CPION-diploma en word je opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). Na de opleiding kun je als Cultuurbegeleider in aanmerking komen voor een LB-schaal. Je voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen.

Kunstgebouw en Cultuurschakel zijn partner van de opleiding Cultuurbegeleider van Inholland Academy. We denken mee over de inhoud en vorm van de opleiding en verzorgen colleges aan studenten.

Meer informatie

Opleidingspagina van Inholland Academy
Publicatie Cultuurbegeleider: Veranderen gaat stap voor stap