Over Kunstgebouw

Onze visie

Cultuuronderwijs en cultuurparticipatie zijn essentieel voor onze ontwikkeling, als individu en als maatschappij. Door naar kunst te kijken, kunst te maken, cultuur te beoefenen en cultureel erfgoed te beleven, leer je jezelf en de wereld om je heen beter kennen.

Waar werken we?

We werken samen met alle gemeenten in Zuid-Holland, van Albrandswaard tot Zoeterwoude. We bieden onze diensten vooral aan in de kleinere gemeenten waar de culturele infrastructuur minder uitgebreid is dan in de grote steden. We werken ook samen met de provincie Zuid-Holland, met partners in andere provincies en met landelijke instellingen en fondsen. Zo zorgen we dat Zuid-Hollandse gemeenten, scholen en organisaties toegang hebben tot zoveel mogelijk kennis en middelen. Ons doel is cultuur van en voor iedereen.

Samenwerkings­partners

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn scholen, gemeenten en organisaties in Zuid-Holland.
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. We werken intensief samen met de andere provinciale cultuurinstellingen: Erfgoedhuis Zuid-Holland, Probiblio, Jeugdtheaterhuis, Popunie en Stichting Educatieve Orkestprojecten.
Met de laatste drie vormen we samen de Basisvoorziening Cultuurparticipatie in Zuid-Holland.
Met onze collega-instellingen in andere provincies bundelen we onze krachten in de Raad van Twaalf. Landelijk werken we nauw samen met het LKCA en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Zuid-Holland is ons werkgebied

Jaarverslag en jaarplan

Jaarverslag

Dit jaarverslag gaat over de activiteiten die Kunstgebouw in 2022 heeft gerealiseerd, samen met scholen, gemeenten en cultuuraanbieders. Het jaarverslag van 2023 wordt in 2024 gepubliceerd.

Bekijk het jaarverslag 2022

Jaarplan

Dit jaarplan beschrijft de geplande activiteiten van Kunstgebouw in 2024. Het schetst de context en vele samenwerkingsverbanden waarin Kunstgebouw opereert. Onze plannen zijn goed afgestemd met de vijf andere Zuid-Hollandse instellingen voor Cultuur, Erfgoed en Leesbevordering.