03

Waardering & bereik
Hoe waarderen onze klanten Kijk|Kunst?

De beoordeling van Kijk|Kunst door scholen is voor Kunstgebouw bijzonder waardevol. Deze heeft invloed op de samenstelling van ons aanbod en geeft ons de kans om ons werk te verbeteren. Bij het lesmateriaal ontvangen scholen van ons waarderingsformulieren.

Kijk|Kunst vindt in schooljaar 2016-2017 plaats op 319 scholen in 36 Zuid-Hollandse gemeenten. Ruim 60.000 leerlingen uit groep 1 tot en met 8 bezoeken dit schooljaar via Kijk|Kunst een dans-, theater- of muziekvoorstelling. Of ze krijgen beeldende kunst in de klas.

Klik op de plaatjes hieronder voor een overzicht van het bereik van Kijk|Kunst en een aantal staafdiagrammen uit het waarderingsonderzoek: