02

Hoe werkt het?
Kijk|Kunst laat kinderen kunst ontdekken

Wat is Kijk|Kunst?
Kijk|Kunst brengt basisschoolleerlingen in contact met alle vormen van kunst. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 genieten ieder jaar van een dans-, theater- of muziekvoorstelling. Of van beeldende kunst in de klas.

Als leerkracht ontvangt u een handleiding met vier lessen rondom de voorstelling of het kunstwerk. Kijk|Kunst online biedt daarnaast voor een aantal projecten ook online opdrachten die leerlingen zelfstandig kunnen maken. Zo heeft u als leerkracht verschillende mogelijkheden om de educatie op verschillende manieren in het schoolprogramma te passen. Elk kind neemt per schooljaar deel aan één project. Onderaan deze pagina ziet u een het schema van het Kijk|Kunst programma.

Hoe word ik geïnformeerd?
In juni voorafgaand aan het schooljaar krijgt u de Kijk|Kunst programmamap.  Hierin staat wanneer Kijk|Kunst voor de groepen op uw school gepland is. Bij de map ontvangt u ook een poster met de programmering voor uw school. Een inlogcode geeft u toegang tot Kijk|Kunst online: dkk.kunstgebouw.nl. Naast het bezoekrooster van de voorstellingen en beeldende kunst projecten vindt u hier foto’s en teksten die een indruk van wat u met de leerlingen gaat doen en waar het over gaat. Zo kunt u zien hoe het Kijk|Kunst project aansluit bij de leerlingen en waar samenhang mogelijk is met andere activiteiten en leergebieden. Aan de slag met online opdrachten

Waarom meedoen?
Cultuureducatie is een speerpunt van de rijksoverheid in het nieuwe cultuurplan 2013-2016. Het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit is bedoeld om de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs te versterken. Kijk|Kunst biedt deze kwaliteit door te zorgen voor structuur en samenhang. Kijk|Kunst voldoet aan de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en is gebaseerd op deze bronnen.

Heb ik daar geld voor?
Iedere school krijgt €11,64 per leerling per schooljaar voor cultuureducatie. Deze rijksgelden zijn opgenomen in de prestatiebox conform de afspraken in het bestuursakkoord PO 2014-2020.  Kijk|Kunst kunt u ook uit de LONDO-gelden, de ouderbijdrage of van sponsorgeld financieren.

Hoe is Kijk|Kunst georganiseerd?
Om een optimale aansluiting bij de leerlingen en leerkrachten te realiseren, zijn er lokale werkgroepen. De werkgroep is een netwerk van deelnemende scholen binnen een gemeente. Daarin is elke school vertegenwoordigd met een leerkracht of directeur. Deze regelt de lokale organisatie van Kijk|Kunst projecten, ondersteund door de projectleiders van Kunstgebouw. Zo maakt de werkgroep onder meer het rooster van de voorstellingen en regelt de locaties van voorstellingen voor de onderbouw en verspreidt de papieren handleidingen. Ook wordt het hele programma met de werkgroep inhoudelijk besproken en geëvalueerd.

Bekijk het actuele programma van Kijk|Kunst

Schema van het Kijk|Kunst programma. Of u programma A, B of C krijgt, wisselt per jaar.
kijkkunstschema500