02

Hoe werkt het?
Doe|Kunst biedt inspirerende projecten

Wat is Doe|Kunst?
Met Doe|Kunst gaan basisschoolleerlingen uit groep 1 tot en met 8 creatief aan de slag met inspirerende en kunstzinnige projecten. De nadruk ligt op de actieve kunsteducatie. Het project bestaat altijd uit een gastles en een handleiding voor de leerkracht. Veelal aangevuld met korte filmpjes op dvd of muziekfragmenten op cd. Vaak hoort er ook een kunstwerk bij. Elk kind neemt per schooljaar deel aan één project. Onderaan deze pagina ziet u een het schema van het Doe|Kunst programma.

Hoe word ik geïnformeerd?
In juni voorafgaand aan het schooljaar krijgt u de Doe|Kunst programmamap.  Hierin staat wanneer Doe|Kunst voor de groepen op uw school gepland is. Bij de map ontvangt u ook een poster met de programmering voor uw school. Een unieke code geeft u toegang tot Doe|Kunst online: dkk.kunstgebouw.nl. Naast het bezoekrooster van de gastdocenten vindt u hier foto’s en teksten die een indruk geven van wat u met de leerlingen gaat doen en waar het over gaat. Zo kunt u zien hoe het Doe|Kunst project aansluit bij de leerlingen en waar samenhang mogelijk is met andere activiteiten en leergebieden. Aan de slag met online opdrachten

Waarom meedoen?
Cultuureducatie is een speerpunt van de rijksoverheid in het nieuwe cultuurplan 2013-2016. Het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit is bedoeld om de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs te versterken. Doe|Kunst biedt deze kwaliteit door te zorgen voor structuur en samenhang. Doe|Kunst voldoet aan de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en is gebaseerd op deze bronnen.

Heb ik daar geld voor?
Iedere school krijgt €11,64 per leerling per schooljaar voor cultuureducatie. Deze rijksgelden zijn opgenomen in de prestatiebox conform de afspraken in het bestuursakkoord PO 2014-2020.  Doe|Kunst kunt u ook uit de LONDO-gelden, de ouderbijdrage of van sponsorgeld financieren.

Hoe is Doe|Kunst georganiseerd?
Om een optimale aansluiting bij de leerlingen en leerkrachten te realiseren, zijn er lokale werkgroepen. De werkgroep is een netwerk van deelnemende scholen binnen een gemeente. Daarin is elke school vertegenwoordigd met een leerkracht of directeur. Deze regelt de lokale organisatie van Doe|Kunst projecten, ondersteund door de projectleiders van Kunstgebouw. De werkgroep checkt de planning van de gastlessen en bespreekt en evalueert het hele programma met Kunstgebouw.

Bekijk het actuele programma van Doe|Kunst

Schema van het Doe|Kunst programma. Of u programma A of B krijgt, wisselt per jaar.doekunstschema500