02

Hoe kunstonderwijs bijdraagt aan persoonsvorming

Op reis met een wandelende trui

Kunstgebouw wil met kunstonderwijs bijdragen aan goed onderwijs. In de praktijk van het basisonderwijs ligt de nadruk op kwalificatie en socialisatie, terwijl scholen wel het belang zien van de derde component van goed onderwijs: persoonsvorming. Cultuuronderwijs is bij uitstek geschikt om daaraan te werken.

In deze publicatie beschrijven we aan de hand van concrete voorbeelden hoe onze eigen kunstprojecten bijdragen aan de persoonsvorming van leerlingen. De theorie van Cultuur in de Spiegel (die beschrijft hoe we omgaan met het onbekende en onverwachte) en de inzichten van Gert Biesta (over het omgaan met weerstand) spelen hierin een rol. Want de ontmoeting met het onbekende en onverwachte kan weerstand oproepen. Bijvoorbeeld als het linoleum snijden niet goed lukt of bij een voorstelling een wandelende trui het toneel opkomt en leerlingen dat niet direct kunnen plaatsen. Het overwinnen van weerstand, het accepteren van wat vreemd is, hoort bij kunst en bij de ontwikkeling van kinderen.
In onze projecten is hierbij een belangrijke taak weggelegd voor de leerkracht. Die slaat een brug tussen wat leerlingen al kennen en iets nieuws.

Lees publicatie (pdf)