03

Kijk|Kunst en Doe|Kunst als basis voor cultuuronderwijs

Deze cursus is nog in ontwikkeling. Duur en kosten zijn najaar 2017 bekend. De eerste cursus kan in januari 2018 starten.


Doelgroep: teams van Kijk|Kunst en Doe|Kunst-scholen

Scholen die deelnemen aan Kijk|Kunst of Doe|Kunst hebben een prima basis om hun leerlingen cultuureducatie met kwaliteit te geven. In deze cursus leren de leerkrachten om de lessen beter te kunnen uitvoeren en leerlingen te begeleiden in hun culturele ontwikkeling. Ook ontwikkelt het team een werkwijze om Kijk|Kunst en/of Doe|Kunst in te passen in het curriculum.

Implementeren van de leerlijn Kijk|Kunst
U ervaart zelf hoe kijken naar kunst werkt en bijdraagt aan de ontwikkeling van uw leerlingen. U leert hoe u leerlingen kunt begeleiden bij het kijken naar kunst en bij het betekenis geven aan wat ze meemaken. U oefent met Visual Thinking Strategies, een methode om naar beeldende kunst te kijken, of met procesgericht werken in één van de kunstvakken beeldende kunst, dans, theater of muziek. Het team bepaalt de keuze.

Implementeren van de leerlijn Doe|Kunst
U ervaart zelf wat kunst maken doet en hoe dit bijdraagt aan de ontwikkeling van uw leerlingen. U leert hoe leerlingen hun creativiteit ontwikkelen en hoe u het creatief proces kunt stimuleren. U oefent met procesgericht werken in één van de kunstvakken beeldende kunst, dans, theater of muziek.

Implementeren van Kijk|Kunst en Doe|Kunst
De cursus wordt in overleg met de schooldirecteur samengesteld uit bovenstaande componenten.

Informatie en inschrijven
academie@kunstgebouw.nl