02

Opleiding Vakspecialist drama

 
Duur: 15 bijeenkomsten (van 15:00 - 18:00 uur) in 1 jaar
Studielast: 200 uur (post-hbo)
Doelgroep: leerkrachten
Kosten: € 1.975 (exclusief ca. € 75 literatuur)

U heeft grote affiniteit met het vak drama en u ervaart in uw onderwijspraktijk dat drama een vakgebied is waar talenten van kinderen zichtbaar worden. U ziet professionalisering op dit vlak als een uitdaging, om uzelf binnen uw school persoonlijk te profileren als dramaspecialist. U wilt de lijn van drama naar theater in uw organisatie zichtbaar maken, om bij te dragen aan de spelbeleving en ontwikkeling van de leerlingen. Als vakspecialist drama binnen het primair onderwijs wilt u vanuit uw visie, collega’s begeleiden bij de overdracht van dramatechnieken in hun groep. Dan is de post-hbo opleiding Vakspecialist drama echt iets voor u!

Doelgroep
Deze post-hbo opleiding Vakspecialist drama is bestemd voor leraren in primair onderwijs. U dient te beschikken over een Pabo-diploma. Uw medecursisten zijn werkzaam in het primair onderwijs en hebben allen spelervaring en ervaring met het geven van lessen drama.

Inhoud cursus
De opleiding Vakspecialist drama is praktisch van aard. Opgedane kennis kan direct in de lespraktijk ingezet worden en de ervaringen worden in de groep besproken. Als individuele student staat u centraal in de groep en u werkt aan uw professioneel portfolio.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • kennismaking met diverse werkvormen drama
 • opdoen van eigen spelervaringen in bewegingen, taal en theater maken
 • opzetten van een lessenserie drama met het accent op specifieke werkvormen
 • opzetten van een lessenserie drama met het accent op doorgaande leerlijnen
 • werken met een methode drama (in de eigen lespraktijk)
 • theorie, begeleiding en overdracht van drama op doelgroepen

Opbrengst cursus
Na de opleiding kunt u:

 • verschillende werkvormen drama toepassen in lessen
 • gebruik maken van spel in bewegingen, taal en theater maken
 • zelf een lessenserie opzetten en uitvoeren
 • de leerlijnen door de basisschool omzetten in een concreet programma voor het primair onderwijs
 • uw collega’s begeleiden bij overdracht van drama
 • uw visie overdragen op uw team

De opleiding Vakspecialist drama wordt afgerond met een individuele presentatie. Bij een voldoende afronding ontvangt u een post-bachelor diploma. De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 200 registeruren.

Informatie en inschrijven
Voor meer informatie over deze opleiding kunt u terecht bij Ingeborg Jansen, opleidingsadviseur van de Inholland Academy: 06 1527 9840 / 088 466 30 30
ingeborg.jansen@inholland.nl
Meer informatie
Inschrijven

logo inholland academy