03

Cursus Cultuur op maat

Denken vanuit de behoefte van het onderwijs

Duur: 3 bijeenkomsten van een dagdeel en 1 terugkombijeenkomst
Studielast: 40 uur
Doelgroep: cultuuraanbieders
Prijs: € 4.500 per groep

Deelnemers ontvangen een reader en bewijs van deelname.

Met deze cursus vergroot u uw kennis van het onderwijscurriculum. Het aanbod van uw instelling sluit daardoor beter aan op de onderwijspraktijk. U leert een visie te formuleren op de wijze waarop uw aanbod een waardevolle aanvulling kan zijn in het curriculum en binnen doorlopende leerlijnen.

U gaat op zoek naar de unieke meerwaarde die de instelling heeft voor het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. U kijkt kritisch naar uw huidige aanbod en leert om niet puur vanuit dat eigen product te denken, maar vanuit de vraag en behoefte van het onderwijs. Centraal staat de vraag: Hoe kan ik als partner van het onderwijs bijdragen aan de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen vanuit mijn unieke kwaliteiten / expertise?

Opbrengst cursus

  • U zoekt naar uw unieke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen door te onderzoeken wat de klantvraag is en door deze te koppelen aan de eigen kracht, authenticiteit en uniciteit van je instelling;
  • U reflecteert op uw eigen en elkaars aanbod voor het onderwijs;
  • U ontwikkelt een toekomstgerichte visie op uw aanbod: waar gaan we aan werken?
  • U krijgt meer kennis over het primair onderwijs;
  • U verkent mogelijkheden om krachten te bundelen en marketing te laten aansluiten bij de behoeften van scholen, kinderen en interne cultuurcoördinatoren.

Opzet van de cursus

  • Bijeenkomst 1: Wat is uw kracht en authenticiteit? Wat biedt u nu aan en hoe is dit zichtbaar?
  • Bijeenkomst 2: Wat speelt er in het basisonderwijs met betrekking tot cultuureducatie? Wat is de vraag van kinderen, leerkrachten en scholen? Kennismaken met een cultuurcoördinator.
  • Bijeenkomst 3: Afstemming vraag en aanbod. Hoe kunt u uw kracht koppelen aan authentieke en inspirerende cultuureducatie die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen?
  • Bijeenkomst 4: Hoe werkt u samen en hoe communiceert u over wat u het onderwijs te bieden heeft?

Cultuureducatie met kwaliteit
De inhoud van de cursus kan, op verzoek, meer specifiek gerelateerd worden aan de doelen van Cultuureducatie met kwaliteit. Zo kan de focus komen liggen op doorlopen leerlijnen binnen en buitenschools, welke deskundigheid wordt gevraagd van medewerkers en hoe de duurzame samenwerking tussen instellingen en scholen kan worden vormgegeven.

Informatie en inschrijven
academie@kunstgebouw.nl