02

Workshops voor deelnemers Kijk|Kunst en Doe|Kunst

 

Duur: 45 tot 60 minuten per bijeenkomst
Doelgroep: schoolteams of schoolbesturen
Kosten: geen (voor deelnemers aan Kijk|Kunst en Doe|Kunst)

Scholen die deelnemen aan Kijk|Kunst en/of Doe|Kunst bieden wij workshops aan om nog meer uit deze kunstprogramma's te halen. De workshops zijn kosteloos aan te vragen door schoolteams en schoolbesturen.

1. Haal alles uit Kijk|Kunst en Doe|Kunst!
Met Kijk|Kunst en Doe|Kunst kiest de school voor een samenhangend programma voor cultuuronderwijs. Kijk|Kunst laat kinderen kunst ontdekken, met Doe|Kunst gaan kinderen zelf creatief aan de slag. We bekijken in deze workshop hoe de programma’s zijn opgebouwd, welke leerdoelen bereikt worden en hoe u uit de projecten de maximale opbrengst haalt. Bovendien bekijken we hoe de programma’s vanuit de visie van de school optimaal aansluiten bij de leerling en de schoolorganisatie. Op verzoek van de school kunnen we ook aandacht besteden aan het vergroten van draagvlak voor cultuuronderwijs bij het team en/of ouders.

2. Hoe kijk je met kinderen naar beeldende kunst?
Visual Thinking Strategies (VTS) is een methode om naar beeldende kunst te kijken. Het gaat om open en zonder oordeel kijken naar kunstwerken, luisteren naar en voortbouwen op elkaar. Het gesprek loopt volgens een vast patroon, waarbij de leerkracht de rol van een gespreksleider heeft. De aanpak nodigt uit tot verdieping en actieve deelname aan het gesprek.
U maakt in deze workshop kennis met de VTS-methode, de opzet van een VTS-gesprek en de mogelijke toepassingen binnen het onderwijs. U ervaart zelf een VTS-gesprek en reflecteert daarop.

3. Vakoverstijgend werken met Kijk|Kunst en Doe|Kunst
Kijk|Kunst en Doe|Kunst zijn complete programma’s met kant-en-klaar aantrekkelijk educatief materiaal. De lessen en online opdrachten bij Kijk|Kunst en Doe|Kunst zijn lesstofvervangend, maar de school kan deze ook thematisch inzetten. Hoe pakt u dat aan? In deze workshop leert u hoe u Kijk|Kunst en Doe|Kunst inpast in uw lesprogramma door samenhang te zien. U leert verschillende manieren om vakoverstijgend te werken en gaat zelf aan de slag met het educatief materiaal.

4. Waarom is kijken naar voorstellingen belangrijk voor leerlingen? Hoe kijken naar kunst werkt.
Wat is het belang van receptieve kunsteducatie in het basisonderwijs? Het team ervaart in deze workshop op een interactieve manier hoe kijken naar kunst werkt. De workshop past goed in het huidige discours over hoe het onderwijs er in de toekomst uit moet zien. Denk aan Onderwijs 2032 en 21e eeuwse vaardigheden. De workshop geeft handvatten voor het ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs en aanknopingspunten voor de lesinhoud en de rol van de leerkracht.

Informatie en inschrijven
Tonnie Bulsink
015 – 215 45 68
tonnie.bulsink@kunstgebouw.nl