02

Cursus Interne Cultuurcoördinator

Zet cultuuronderwijs op de kaart

Duur: 8 bijeenkomsten van 3 uur, waarvan 1 zelf te organiseren op de eigen school
Studielast: 50 uur
Doelgroep: leerkrachten
Kosten: € 6.200 per groep

Het aanstellen van een interne cultuurcoördinator helpt scholen om cultuuronderwijs op de kaart te zetten. Met een ICC'er heb je een deskundige in huis die het cultuurbeleid vormgeeft, mogelijkheden van cultuurinstellingen kent en cultuurplannen ontwikkelt. Kunstgebouw leidt ICC’ers in Zuid-Holland op en houdt ze scherp.

Kunstgebouw organiseert uitsluitend ICC-cursussen op aanvraag. Schoolbesturen, CMK-coördinatoren en penvoerders Cultuureducatie met kwaliteit kunnen bij Kunstgebouw een ICC-cursus inkopen.

Inhoud cursus
De cursus biedt bouwstenen voor een cultuurvisie en meerjarig actieplan, passend bij de identiteit van uw school. Er is aandacht binnen de cursus voor het verwerven van draagvlak in het team en het betrekken van de school bij het cultuurbeleid. Want cultuurbeleid moet je niet alleen schrijven, maar dat moet je vooral met elkaar vorm geven en doen. Vast onderdeel zijn de inspirerende ontmoetingen met culturele instellingen in de omgeving zodat men elkaar weet te vinden. Na afloop van de ICC-cursus kunnen er op aanvraag verdiepingsbijeenkomsten worden georganiseerd waarbij men ervaringen uit kan wisselen en nieuwe kennis op kan doen.

Er zijn acht bijeenkomsten. De zevende bijeenkomst is een bijeenkomst op de eigen school onder supervisie van de trainer.

Opbrengst cursus
De ICC-cursus levert u en uw school het volgende op:

  • Kennis van en inzicht in cultuuronderwijs
  • Bouwstenen voor cultuurvisie en beleidsplan
  • Kennis van het creëren van draagvlak bij collega’s, team en directie
  • Uitwisselen van ervaringen met andere cursisten
  • Handvatten om een breed aanbod samen te stellen
  • Kennis van het aanbod van culturele instellingen en Kunstgebouw

Certificering
De ICC-cursus is erkend door OCW en wordt afgesloten met het certificaat Interne Cultuurcoördinator. Dit certificaat geeft voor leerkrachten in het basisonderwijs  toegang tot de post-hbo opleiding  Cultuurbegeleider.
De ICC-cursus is ook als opleiding erkend door het Lerarenregister. Het succesvol afronden levert de leerkracht 50 registeruren op. De erkenning geldt voor de geactualiseerde opzet van de cursus (8 bijeenkomsten).

Verdiepingsbijeenkomsten
Schoolbesturen, CMK-coördinatoren en penvoerders Cultuureducatie met kwaliteit kunnen ook bij Kunstgebouw terecht voor verdiepingsbijeenkomsten voor ICC'ers.

Informatie en inschrijven
Femke Nattekaas-Baljon
015 – 215 45 34
femke.nattekaas@kunstgebouw.nl
Dit filmpje is gemaakt door Nicole Hillmann ter afronding van haar ICC-cursus.​

Bewaren