Scholen

Kunstgebouw biedt basisscholen in Zuid-Holland Kijk|Kunst en Doe|Kunst aan. Dit zijn complete en samenhangende programma’s die voldoen aan de landelijke kwaliteitsrichtlijnen voor cultuureducatie. Daarnaast organiseren we trainingen en netwerkbijeenkomsten om de deskundigheid op het gebied van cultuureducatie binnen het onderwijs te bevorderen. Ook kunt u bij ons losse lespakketten bestellen.
Doe|Kunst
Kijk|Kunst
Trainingen en netwerken
Lespakketten