My Stage!
Vier kosteloze lespakketten culturele maatschappelijke stage of projectweek

Doelgroep: vmbo, havo, vwo en culturele organisaties
Financiering: Provincie Zuid-Holland

My Stage! is een serie van vier kosteloze lespakketten voor een culturele maatschappelijke stage (MaS), ckv of culturele projectweek die Kunstgebouw ontwikkelde van 2009 t/m 2012. De lespakketten, My Stage! Podium, My Stage! Filmfestival, My Stage! Magazine en My Stage! Video zijn online beschikbaar via deze website. 

Cultureel evenement of product op school
De lespakketten geven scholen de kans de MaS, ckv of projectweek in te vullen met een cultureel evenement op school, zoals een open podium of filmfestival. De leerlingen ontwikkelen zelf het evenement of culturele product (een art magazine) en werven zelf publiek. Met My Stage! kunnen scholen zich profileren als culturele school en de samenwerking aangaan met culturele organisaties in de regio.

Downloaden en aan de slag
Kunstgebouw organiseert een pilot voor elk nieuw lespakket en verwerkt de ervaringen van de pilotschool in het definitieve lesmateriaal. Elk jaar komt er een nieuw kosteloos lespakket online. Scholen kunnen zelfstandig werken met het beschikbaar gestelde materiaal. Maar het is ook mogelijk om via Kunstgebouw gastdocenten of begeleiding in te huren. De lespakketten kunnen binnen- en buiten de school gedaan worden. De leerlingen kunnen circa 30-40 (MaS) uren besteden aan elk My Stage! lespakket.

Maatschappelijke Stage (MaS) kan ook cultureel
Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage (MaS) verplicht voor middelbare scholieren. Tijdens de MaS zetten de leerlingen zich belangeloos in voor de maatschappij. Kunstgebouw wil dat kunst en cultuur leeft en ontwikkelt daarom My Stage!. De serie van vier lespakketten is kosteloos voor scholen voor voortgezet onderwijs die de MaS een culturele invulling willen geven of op zoek zijn naar een bijzondere invulling van de ckv-lessen.Interne links: Lespakketten